Projekty

Online kampane

Projekt alebo lepšie povedané projekty prebiehajú v online priestore – na našich sociálnych sieťach a sú určené širokej verejnosti rôzneho pohlavia či veku.

 

 

Cieľom je šírenie osvety o daných problematikách (prevencia, informácie o ochorení) na sociálnych sieťach v podobe informatívnych obrázkov a videí. Sociálne siete sú v dnešnej dobe veľmi populárne a majú veľký dosah.

 

 

Zapájame sa do celosvetových kampaní pri príležitosti svetových a medzinárodných dní, ako sú Svetový deň rakoviny, Svetový deň diabetu, Svetový deň obezity a pod., kde sa snažíme danú problematiku priblížiť slovenskej verejnosti v podobe informatívnych grafík, ako aj videí. Súčasťou online kampaní sú aj rôzne súťaže, kvízy a výzvy pre verejnosť, vďaka ktorým je náš dosah ešte väčší.

 

 

Vďaka sponzorom môžeme do našich online kampaní pridať aj sprievodné aktivity ako kvízy či výzvy. Takto sme spolupracovali pri príležitosti Svetového dňa diabetu so spoločnosťou Nutrend, ako aj s Medical Uniforms.

Leave a Reply