Projekty

Svetový deň diabetu

Projekt prebieha pomocou sociálnych sietí, či prezenčne v nákupných centrách. Cieľom je vzdelávanie verejnosti o diabete a spôsoby prevencie diabetu II. Okrem toho vzdelávame verejnosť aj o prvej pomoci pri diabetických komplikáciách, ako aj o odporúčanom postupe pri zvýšenej hladine glykémie, ktorú ľuďom v nákupnom centre odmeriame.

Projekt organizujeme jedenkrát do roka, 14. novembra, kedy si celosvetovo pripomíname Svetový deň diabetu. Okrem online kampane, ktorá v tomto období prebieha, v danom týždni navštevujeme nákupné centrá, v ktorých ľuďom bezplatne meriame glykémiu a informujeme ich o potenciálnych rizikách spojených s ich výsledkom. Takisto ich vzdelávame o ochorení ako takom, o prvej pomoci pri určitých komplikáciách.

Leave a Reply