Študentská organizácia roka 2022

SME ŠTUDENTSKOU ORGANIZÁCIOU ROKA 2022!

Slovenská asociácia študentov medicíny bola 18. júna 2022 slávnostne ocenená cenou Študentskej organizácie roka 2022 v kategórií dedikovanej organizáciám s celoslovenským dosahom. 

Po zhodnotení našej činnosti v predchádzajúcom roku (rozsah aktivít, dosah na študentstvo a verejnosť či študentská participácia), sme vďaka zodpovednej práci našich predchodcov, cennej podpore našich univerzít a ďalších partnerov, a v neposlednom rade vynikajúcim tímom tvoriacim SloMSA na národnej i lokálnej úrovni, teda v Bratislavskom spolku medikov, Martinskom Klube medikov, Spolku medikov mesta Košice a Spolku medikov SZU, v roku 2022 zastrešili niekoľko kľúčových oblastí. Pripomeňte si ich s nami:

  •  postojom študentstva sme dali hlas, a to nielen keď kvalitu výučby ohrozovala populistická politika v krajine,
  • na základných a stredných školách sme vyučovali veku primeranú sexuálnu výchovu, deti sme vzdelávali o dôležitosti zdravého životného štýlu či prevencii ochorení,
  • u širokej verejnosti sme pri príležitostiach národných kampaní zvyšovali povedomie o prevencii onkologických a nededičných ochorení aj o starostlivosti o duševné zdravie,
  • počas utečeneckej krízy sme koordinovali poskytovanie zdravotnej starostlivosti v niekoľkých centrách na Slovensku, aktívni sme boli tiež v centrách pre ľudí bez domova či na hraniciach s Ukrajinou,
  • odštartovali sme projekt ISKRA, v rámci ktorého umožňujeme študentstvu všeobecného a zubného lekárstva, farmácie, ale tiež ďalších študijných odborov, budovať svoje mäkké zručnosti a nadväzovať cenné interprofesionálne vzťahy,
  • desiatkam študentiek a študentov zo Slovenska a zahraničia sme umožnili vycestovať na výskumné či klinické stáže, a tým získať vedomosti a skúsenosti, ktoré môžu v budúcnosti využiť v zdravotnom systéme na Slovensku,
  • našu krajinu a univerzity sme reprezentovali na európskych a svetových stretnutiach,
  • SloMSA mala zastúpenie na nadnárodných pozíciách v Medzinárodnej federácii asociácií študentov medicíny (IFMSA) a
  • výrazný rozvoj sme zaznamenali aj vo vnútorných štruktúrach – zvyšovaní transparentnosti a  zefektívňovaní interných procesov.

Toto a mnoho ďalšieho je výsledkom výnimočnej komunity medičiek a medikov, ktorým viac než 25 rokov záleží na ďalšom smerovaní našej spoločnosti. Zároveň si ocenenie nesmierne vážime, je pre nás jasným signálom, že snahy mládeže a mládežnícka participácia vo verejnom priestore nezostávajú nepovšimnutými.

Ďakujeme, že ste pri tom s nami!