Všetko pokope

Pre členov

SloMSA

Súbory na stiahnutie

01.

Organizačný poriadok

03.

Katalóg projektov

už čoskoro

02.

Stanovy

SloMSA

Linktree

SloMSA

Instagram

SloMSA

Facebook

SloMSA

Newsletter

SloMSA

Skratky

1. AWP – Ročný plán
2. IFMSA – Medzinárodná federácia asociácií študentov medicíny
3. SloMSA – Slovenská asociácia študentov medicíny
4. ČO – Členská organizácia
5. VV – Výkonný výbor
6. VPI – Viceprezident pre interné záležitosti
7. VPE – Viceprezident pre externé záležitosti
8. VPCB – Viceprezident pre budovanie kapacít
9. ER – Exekutívna rada
10.SC – Stála komisia
11.NO – Národný koordinátor
12.LO – Lokálny koordinátor
13.NPO – Národný koordinátor pre verejné zdravie
14.LPO – Lokálny koordinátor pre verejné zdravie
15.SCOPH – Stála komisia pre verejné zdravie
16.NOME – Národný koordinátor pre vzdelávanie v medicíne
17.LOME – Lokálny koordinátor pre vzdelávanie v medicíne
18.SCOME – Stála komisia pre vzdelávanie v medicíne
19.NORA – Národný koordinátor pre sexuálne a reprodukčné zdravie a práva
vrátane HIV a AIDS
20.LORA – Lokálny koordinátor pre sexuálne a reprodukčné zdravie a práva
vrátane HIV a AIDS

21.SCORA – Stála komisia pre sexuálne a reprodukčné zdravie a práva vrátane
HIV a AIDS

22.NORP – Národný koordinátor pre ľudské práva a mier

23.LORP – Lokálny koordinátor pre ľudské práva a mier
24.SCORP – Stála komisia pre ľudské práva a mier
25.NEO-In – Národný koordinátor pre profesionálne stáže pre prichádzajúcich
študentov
26.NEO-Out – Národný koordinátor pre profesionálne stáže pre odchádzajúcich
študentov
27.LEO – Lokálny koordinátor pre profesionálne stáže
28.SCOPE – Stála komisia pre profesionálne stáže
29.NORE – Národný koordinátor pre výskumné stáže
30.LORE – Lokálny koordinátor pre výskumné stáže
31.SCORE – Stála komisia pre výskumné stáže
32.OP – Organizačný poriadok
33.VZ – Valné zhromaždenie

34.MVZ – Mimoriadne valné zhromaždenie

35.OLM – On-line stretnutie

36.EK – Etický kódex
37.SWG – Malá pracovná skupina
38.GA – Valné zhromaždenie
39.EuRegMe – Európske regionálne stretnutie
40.HoD – Vedúci delegácie
41.Sup-Co – Dozorná rada

SloMSA
SloMSA stáže

Bodovanie

Zistite viac

Chceli by ste snami spolupracovať?