Teddy Bear Hospital old

Kde projekt prebieha  a pre koho je určený ?  

Teddy Bear Hospital je projekt venovaný detičkám v materských školách. Prebieha buď ako sprievodná aktivita pri príležitosti iných väčších podujatí alebo ako naplánované popoludnie v materskej škole.

Cieľ/misia/vízia projektu:

Cieľom tohto projektu je zníženie strachu detí z lekárov, zdravotníkov či nemocničného prostredia. Snažíme sa deťom priblížiť, aká je dôležitosť pravidelných návštev lekárov a prevencia, že lekár chce pre nich to najlepšie a nemusia sa ho báť.

Ako projekt prebieha ?

Pri návšteve materskej školy či podujatia máme pripravené veľké plyšové medvedíky, ktoré slúžia ako naši pacienti. Okrem toho máme jednoduché pomôcky – fonendoskopy, otoskopy, drevené paličky na kontrolu hrdla, ako aj obväzy, pomocou ktorých ošetrujeme medvedíky za pomoci detí.

Štatistika :

Táto aktivita má dlhú tradíciu v rámci stálej komisie pre verejné zdravie. Koná sa pravidelne v rámci všetkých lokálnych spolkov SloMSA. Za existenciu SloMSA sme sa zahrali na doktorov v škôlkach či na iných podujatiach ako sprievodná aktivita už s viac ako 10 000 detičkami.

Leave a Reply