Contact

Sociálne siete

slomsa-slovakia@ifmsa.org
Adresa

Slovak Medical Students´ Association
Sasinkova 2626/2
811 08 Bratislava
Slovenská republika

IČO: 31771998
IBAN: SK40 1100 0000 0026 2284 4282
SWIFT: TATRSKBX 

SloMSA NEWSLETTER

Chcete vedieť o novinkách a príležitostiach?

Kontakt na

Jednotlivé spolky

Bratislavský spolok medikov


bsm.sk /
+421 259 357 644 /
predseda@bsm.sk /
 Facebook  /   Instagram


Bratislavský spolok medikov
Sasinkova 2626/2,
811 08 Bratislava

Martinský klub medikov

Martinsky_klub_medikov

martinskyklubmedikov.sk /
+421 907 294 493 /
predseda@mkm-slomsa.com /
 Facebook  /   Instagram


Martinský klub medikov
Novomeského 25/7,
036 01 Martin

Spolok medikov mesta Košice


spolokmedikovke.sk /
predseda@smmk.sk /
 Facebook  /   Instagram


Spolok medikov mesta Košice
Trieda SNP 1,
040 11 Košice

Spolok medikov
SZU


spolokmedikovszu.sk /
info@spolokmedikovszu.sk  /
 Facebook  /   Instagram


Spolok medikov SZU
Limbová 12,
833 03 Bratislava

Bratislavský spolok medikov


bsm.sk /
+421 259 357 644 /
predseda@bsm.sk /
 Facebook  /   Instagram


Bratislavský spolok medikov
Sasinkova 2626/2,
811 08 Bratislava

Martinský klub medikov

Martinsky_klub_medikov

martinskyklubmedikov.sk /
+421 907 294 493 /
predseda@mkm-slomsa.com /
 Facebook  /   Instagram


Martinský klub medikov
Novomeského 25/7,
036 01 Martin

Spolok medikov mesta Košice


spolokmedikovke.sk /
predseda@smmk.sk /
 Facebook  /   Instagram


Spolok medikov mesta Košice
Trieda SNP 1,
040 11 Košice

Spolok medikov
SZU


spolokmedikovszu.sk /
info@spolokmedikovszu.sk  /
 Facebook  /   Instagram


Spolok medikov SZU
Limbová 12,
833 03 Bratislava