Výskumné stáže (SCORE)

Kde projekt prebieha a pre koho je určený ?

Výskumné stáže sú určené pre študentov medicíny 1. – 6. ročníka, pričom ich trvanie je 1 mesiac.

Slovenskí študenti (outgoings) majú možnosť zúčastniť sa na výskumnom projekte v ich zvolenej krajine v rámci celého sveta.

Rovnako k nám prichádzajú zahraniční študenti (incomings), ktorí sú umiestnení na výskumný projekt na klinike v nemocnici alebo teoretický ústav Lekárskej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave, Lekárskej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach alebo Jesseniovej lekárskej fakulty v Martine.

Lokálni koordinátori (LOREs) taktiež spolupracujú so Slovenskou akadémiou vied a Združenou tkanivovou bankou.

Študenti majú možnosť zúčastniť sa na jednom zo štyroch typov výskumných projektov:

1. základný laboratórny výskumný projekt (basic laboratory research project)

2. klinický výskumný projekt s laboratórnou prácou (a clinical research project with lab work)

3. klinický výskumný projekt bez laboratórnej práce (a clinical research project without lab work)

4. projekt v teréne (global action project)

Cieľ/misia/vízia projektu:

Misia:

Naším poslaním je ponúknuť budúcim lekárom možnosť spoznať rozmanitosť výskumu v krajinách po celom svete. Prostredníctvom výskumných príležitostí sa snažíme rozvíjať kultúrne citlivých študentov a kvalifikovaných výskumníkov, ktorí majú v úmysle formovať svet vedy.

Cieľ:

• Vybrať si projekt podľa svojich osobných záujmov a následne sa vzdelávať v danej oblasti

• Rozšírenie obzorov a poskytnutie príležitostí zažiť rôzne prístupy k zdravotnej starostlivosti, etickému a lekárskemu výskumu, vzdelávaniu a liečbe

• Zvýšenie akademickej kvality študijných programov

• Zabezpečiť kolaboráciu s lekárskymi fakultami, výskumnými inštitúciami a študentmi z celého sveta za účelom zdieľania projektov

• Spoznanie novej krajiny, kultúry, zvykov, tradícií a samozrejme nadviazanie nových priateľstiev 🙂

Ako projekt prebieha ?

Študenti sa môžu do výskumného projektu zapojiť počas celého roka. Primárne sa sústredíme na letné stáže, keďže v tom čase majú slovenskí študenti prázdniny a nenaruší to ich semester. 

Ako to funguje? 

1. Pridelenie bodov študentom na základe anglického jazykového testu a bodovacieho systému.

2. Oficiálne pridelenie krajiny. 

3. Podpísanie zmluvy a vyplatenie stáže. 

4. Práca s IFMSA databázou: – vyplnenie Application Form (AF) – vyplnenie COD dokumentov + Special Requirements danej krajiny Pre kontrolu je potrebné sa obrátiť na Exchange Conditions hosťujúcej krajiny. Odporúčame túto časť vyplniť čo najskôr, aby sa medikom podarilo získať mesto a projekt, ktorý uviedli v AF. Dodržovať deadlines je kľúčové. O nich študentov informuje lokálny koordinátor. V prípade nedodržiavania deadlines stáž môže byť zrušená. AF a COD je nutné vypĺňať zodpovedne, nezrovnalosti medici musia opraviť. Všetko ešte prechádza kontrolou cez LOREs a NORE pred odoslaním. V prípade zlého dokumentu/zvolenia projektu, ktorý nie je voľný pre daný mesiac alebo zvolenia mesta, kde sa vyžaduje národný jazyk a študenti nemajú jeho znalosť, bude všetko vrátené a celý proces sa len predĺži. 

5. Študenti čakajú, kým hosťujúca krajina pošle Card of Acceptance (CA), kde sa dozvedia konkrétne mesto ich stáže, pridelený projekt a mail na kontaktné osoby (CP), prípadne ich LORE. Minimálne 8 týždňov pred začiatkom stáže. 

6. Ak už medici vedia presné mesto, kde strávia skvelé leto, môžu prejsť na kupovanie letenky, prípadne lístku na vlak/autobus. 

7. Odoslanie Card of Confirmation (CC), kde sa zadávajú presné údaje príchodu a taktiež sa znova záväzne potvrdzuje účasť na stáži. Minimálne 4 týždne pred začiatkom stáže.

Štatistika :

Každoročne sa podpisuje okolo 25-30 kontraktov s krajinami, z ktorých je väčšina bilaterálnych a niektoré unilaterálne. 

Bilaterálne= každý študent, ktorý dorazí na stáž na Slovensko umožní vycestovať jednému študentovi zo Slovenska do zahraničia. 

Unilaterálne=príchod zahraničného študenta na Slovensko bez odchodu slovenského študenta do zahraničia alebo naopak. 

Taktiež sa snažíme nadviazať spoluprácu s novými klinikami a ústavmi, aby sme ponúkli čo najväčšiu diverzitu projektov pre našich incomings.

Leave a Reply