Kontakt

Sociálne siete

slomsa-slovakia@ifmsa.org
+421 904 446 930 - WhatsApp
+254 797 560 917 - Telefón
+421 904 675 640

Dozorná Rada

 

Predseda Dozornej Rady

Félix Remiáš (SMMK)

 

Členovia Dozornej Rady

Zuzana Matulová (VV SloMSA)

Erik Krupa (BSM)

Filip Piovár (MKM)

Matej Varga (SMSZU)

Adresa

Slovenská asociácia študentov medicíny
Sasinkova 2626/2
811 08 Bratislava
Slovenská republika

IČO: 31771998
IBAN: SK40 1100 0000 0026 2284 4282
SWIFT: TATRSKBX 

SloMSA NEWSLETTER

Chcete vedieť o novinkách a príležitostiach?

Kontakt na

Jednotlivé spolky

Bratislavský spolok medikov


bsm.sk /
+421 259 357 644 /
predseda@bsm.sk /
 Facebook  /   Instagram


Bratislavský spolok medikov
Sasinkova 2626/2,
811 08 Bratislava

Martinský klub medikov

Martinsky_klub_medikov

martinskyklubmedikov.sk /
+421 907 294 493 /
predseda@mkm-slomsa.com /
 Facebook  /   Instagram


Martinský klub medikov
Novomeského 25/7,
036 01 Martin

Spolok medikov mesta Košice


spolokmedikovke.sk /
predseda@smmk.sk /
 Facebook  /   Instagram


Spolok medikov mesta Košice
Trieda SNP 1,
040 11 Košice

Spolok medikov
SZU


spolokmedikovszu.sk /
info@spolokmedikovszu.sk  /
 Facebook  /   Instagram


Spolok medikov SZU
Limbová 12,
833 03 Bratislava

Bratislavský spolok medikov


bsm.sk /
+421 259 357 644 /
predseda@bsm.sk /
 Facebook  /   Instagram


Bratislavský spolok medikov
Sasinkova 2626/2,
811 08 Bratislava

Martinský klub medikov

Martinsky_klub_medikov

martinskyklubmedikov.sk /
+421 907 294 493 /
predseda@mkm-slomsa.com /
 Facebook  /   Instagram


Martinský klub medikov
Novomeského 25/7,
036 01 Martin

Spolok medikov mesta Košice


spolokmedikovke.sk /
predseda@smmk.sk /
 Facebook  /   Instagram


Spolok medikov mesta Košice
Trieda SNP 1,
040 11 Košice

Spolok medikov
SZU


spolokmedikovszu.sk /
info@spolokmedikovszu.sk  /
 Facebook  /   Instagram


Spolok medikov SZU
Limbová 12,
833 03 Bratislava