Projekty

EKG seminár

EKG seminár je určený pre študentov medicíny, ktorí sa chcú zdokonaliť hlavne v čítaní a vyhodnocovaní EKG záznamov. Zúčastňujú sa ho hlavne študenti tretieho ročníka, pre ktorých je problematika EKG niečím novým, no veľký záujem prejavujú aj staršie ročníky, ktoré si radi nadobudnuté schopnosti zopakujú. Seminár prebieha počas zimného a aj letného semestra v Simulačnom centre s pomocou pani prof. Plevkovej z ústavu patologickej fyziológie.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Projekt prebieha v spolupráci so simulačným centrom JLF UK V Martine minimálne raz počas semestra s tým, že v zimnom semestri je určený hlavne pre študentov 4. ročníka a vyššie. V letnom semestri je určený predovšetkým pre študentov tretieho ročníka, ktorý sa s Ekg ako takým stretnú prvýkrát na hodinách patologickej fyziológie.

 

V priebehu rokov je počet študentov variabilný, no každoročne sa môžeme tešiť  veľkému záujmu. Avšak, je potrbné podotknúť, že sme obmedzený kapacitou simulačného centra a tiež počtom vyučujúcich a ich dostupným časom. Ročne sa tak seminára môže zúčastniť približne 60 študentov.

Leave a Reply