Projekty

Výskumné stáže

Výskumné stáže sú aktivitou, ktorú zastrešuje Stála komisia pre výskumné stáže (SCORE). Študenti študijného programu všeobecné lekárstvo 1.-6. ročníka majú možnosť zúčastniť sa na výskumnom projekte v ich zvolenej krajine v rámci celého sveta (outgoings) počas 1 mesiaca. Rovnako k nám na Slovensko prichádzajú zahraniční študenti (incomings), ktorí sú umiestnení na výskumnom projekte na klinike v nemocnici alebo na ústavoch Lekárskej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave, Lekárskej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach alebo Jesseniovej lekárskej fakulty v Martine.

 

Študenti majú možnosť zúčastniť sa na jednom zo štyroch typov výskumných projektov:

  • základný laboratórny výskumný projekt (basic laboratory research project)
  • klinický výskumný projekt s laboratórnou prácou (a clinical research project with lab work)
  • klinický výskumný projekt bez laboratórnej práce (a clinical research project without lab work)
  • projekt v teréne (global action project)

Naším poslaním je ponúknuť budúcim lekárom možnosť spoznať rozmanitosť výskumu v krajinách po celom svete. Prostredníctvom výskumných príležitostí sa snažíme rozvíjať kultúrne citlivých študentov a kvalifikovaných výskumníkov, ktorí majú v úmysle formovať svet vedy.

Leave a Reply