Pre partnerov

Prečo SloMSA?

Zápal

VV ako predstavitelia SloMSA sú volený na ročnej báze a za funkčné obdobie sa snažíme vydať zo seba maximum

Tradícia

Fungujeme viac ako 25 rokov.

Vízia

Zjednotenie študentov medicíny na Slovensku a ich podpora v profesionálnom, osobnostnom a morálnom raste pre zdravšiu budúcnosť našej krajiny. 

Misia

Vytvárať priestor pre vzájomnú komunikáciu a spoluprácu študentov slovenských lekárskych fakúlt a edukovať ich, aby mohli spoločne s externými partnermi prispievať k zlepšovaniu vzdelávania v medicíne, osvete zdravotníkov a verejnosti v oblastiach verejného zdravia, sexuálneho zdravia a ľudských práv. Poskytovať študentom príležitosti pre osobnostný rast nad rámec vysokoškolského štúdia a zapájať ich do medzinárodnej komunity medikov a mladých lekárov z celého sveta. Účasťou na stážach im umožňovať osvojovanie praktických zručností a princípov modernej medicíny, s dôrazom na spoznávanie iných kultúr.

Chcete vedieť o nás viac?

Výber štatistík za posledných 5 rokov

0

Rokov fungovania

0

Reprezentácia na Euregme

0

Reprezentácia na GA IFMSA

0

Podpísaných kontraktov výskumných stáží

0

Podpísaných kontraktov klinických stáží

0

Detí sme naučili základy prvej pomoci

0

Vzdelaných detí v problematike fajčenia

0

Registrovaných darcov krvi

0

Detí sa snami hralo na doktorov na oddeleniach

0

Osveta žien v oblasti gynekologickej prevencie

0

Osveta mužov v oblasti urologickej prevencie

0

Žiačok sa snami rozprávalo o prvej gynekologickej prehliadke

A mnohé ďaľšie ...

Dosahy na :

Instagram

00%

Pomer dosahu
0

Dosah

Facebook

00%

Pomer dosahu
0

Dosah

V prípade akýchkoľvek otázok nás neváhajte kedykoľvek kontaktovať 🙂