Projekty

SCOPH Ed vzdelávacie workshopy

Projekt je určený žiakom ZŠ a SŠ, prebieha na základe dohody so školami, kde im poskytneme 45-60 minútový vzdelávací workshop v určitej problematike.

 

 

Cieľom aktivity je vzdelávanie žiakov v problematike: – zdravého životného štýlu – anti-tobacco (protitabaková iniciatíva)

V školách prebehne 45-60 minútový neformálny workshop plný aktivít, kde žiaci budú musieť premýšľať o danom probléme, diskutovať, pracovať v tíme či hľadať riešenia. Cieľom je podnietiť žiakov na uvedomovanie si rizík závislostí, tabaku a nikotínu či dôležitosti pohybu a zdravej stravy. Workshopy sú vedené neformálnym a interaktívnym spôsobom, aby žiaci boli čo najviac zapojení do samotnej hodiny a vzali si z nej čo najviac pre seba a svoj život.

Leave a Reply